Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odlehčovací služby

Odlehčovací služby - 8832711

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Jedná se o službu "odlehčovací" tzn. odlehčení, úlevu, odpočinek pro rodiny nebo blízké osoby dětí nebo dospělých se zdravotním postižením. Cílem je služba, která by umožnila pečující osobě na určitou dobu přerušení této intenzivní péče a přenesené této péče na spolehlivého poskytovatele.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, přesun na lůžko a vozík, pomoc při samostatném pohybu uvnitř i venku, pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - úkony osobní hygieny, péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajištění stravy a pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služeb
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností a dovedností
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, instituce veřejných služeb a jiné navazující sociální služby a doprovod zpět
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • sociálně terapeutické činnosti

Sociální služby jsou plně hrazeny klientem nebo jeho rodinou dle ceníku - na vyžádání k dispozici v kanceláři DP