Pondělí - Neděle 0:00 - 24:00 hod
24 hodin denně 7 dní v týdnu
+420 379 725 085
info@pece-doma.cz
U Nemocnice 148
344 01 Domažlice

Aktuality


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, co pro nás a naše pacienty našili roušky - jmenovitě:

Městysu Všeruby v čele s panem starostou Bernardem, vietnamské komunitě na adrese

Horní Folmava č. 30, paní Aleně Volfíkové a Alžbětě Vondrašové

 

Oznamujeme všem klientům sociálních služeb, že s účinností od 1. 7. 2018 byla zrušena odlehčovací služba a s účinností od 1. 1. 2019 byla zrušena služba osobní asistence. Důvodem k tomuto kroku je přemíra administrativy spojená s vedením agendy pro tyto služby, dalším důvodem byl velmi malý zájem o  tyto služby.

 

V roce 2019 jsme získali dotaci v rámci grantového programu s názvem "Program pro poskytování dotací sociální oblast - registrované sociální služby" pro naši činnost v projektu s názvem "Podpora terénní pečovatelské služby"  od Města Domažlice 

                                                                                             

                                                                                                         Domažlice

"Tento projekt je realizován za finanční podpory Města Domažlice"

 

Pro rok 2020 nám byla na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

přiznána dotace v rámci dotačního titulu

"Podpora sociálních služeb dle § 101a Zákona o sociálních službách Plzeňský kraj". 

 Děkujeme!

bg_plzenskykraj.jpg

 

KORONAVIRUS