Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba - 1373574

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Posláním naší pečovatelské služby je snaha o to, aby klienti mohli zůstat co nejdéle doma, i když už jejich síly nestačí na zajištění domácnosti a péči o svoji osobu. Zachovávají si tak soukromí, navyklý způsob života a kontakt s blízkými. S naší pomocí mohou přechodně překlenout i období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Podporujeme tak uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech.

Mám zájem o tuto službu

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, podpora při podávání jídla a pití, prostorová orientace ve vnitřním i vnějším prostoru
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - osobní hygiena včetně koupele, základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - příprava jídla a pití, podání jídla a pití, dovoz nebo donáška jídla
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního prádla, donáška vody a topení v kamnech
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení k lékaři, instituce veřejných služeb a další dle potřeb klientů a doprovod zpět

Rozsah činností se řídí individuálními potřebami klientů