Drobečková navigace

Úvod > Služby > Osobní asistence

Osobní asistence - 7057333

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením. Představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.

Je to cesta k důstojné existenci, kdy může klient studovat, pracovat a uplatnit své schopnosti. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere.

To znamená, že asistent Vám bude k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde ho potřebujete.

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci uvnitř i venku, pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při osobní hygieně - použití WC a úkony osobní hygieny, celková koupel
  • pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravně jídla a pití
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pomoc podpora rodině v péči o dítě, nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, další aktivity podporující sociální začleňování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a instituce a doprovod zpět
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Ceník: na vyžádání k dispozici v kanceláři DP